Co to jest korpus?

Korpus językowy to zbiór tekstów, w którym szukamy typowych użyć słów i konstrukcji oraz innych informacji o ich znaczeniu i funkcji. Dzisiejsze korpusy są wyposażone w skomplikowane wyszukiwarki uwzględniające odmianę i składnię polszczyzny. Bez dostępu do korpusu nie da się dziś prowadzić badań językoznawczych, tworzyć słowników i podręczników, budować wyszukiwarek uwzględniających polską odmianę, tłumaczy komputerowych ani innych programów zaawansowanej technologii językowej.