Inne korpusy i technologia językowa

Duży, dobrze zrównoważony i różnorodny, powszechnie dostępny korpus to dziś wizytówka języka, a także kultury kraju czy narodu. Takie korpusy często nazywają się narodowe, tak jak biblioteki, teatry czy muzea narodowe, co ma podkreślać ich ważną rolę dla kultury danego kraju. Swoje korpusy referencyjne mają wszystkie języki europejskie. Polszczyzna ma niestety korpus nieaktualny. Poniżej zamieszczamy odnośniki do najważniejeszych korpusów i programów technologii językowej. Wiele z nich powstało w ramach europejskiego konsorcjum CLARIN „Common Language Resources and Technology Infrastructure”: