Kontakt

Stwórzmy razem korpus!

Nie zbudujemy Korpusu Dekady bez pomocy autorów. Prosimy autorów tekstów, wydawców, posiadaczy praw autorskich do tekstów, którzy chcą i mogą przekazać teksty w postaci elektronicznej do korpusu, o kontakt z zespołem pod adresem e-mail lub pocztą tradycyjną:

Zespół Inżynierii Lingwistycznej
Instytut Podstaw Informatyki PAN
ul. Jana Kazimierza 5
01-248 Warszawa

Oprócz samych tekstów prosimy jedynie o podpisanie prostego formularza zgody na ich wykorzystanie w korpusie ([PDF] [DOCX].). Teksty i wypełniony formularz można nam przekazać za pomocą poczty elektronicznej lub umieścić bezpośrednio w katalogu dysku chmurowego IPI PAN.